HVAD ER ALKOHOLDET ?

Det vil fremgå klart og tydeligt nedenfor -

Alkoholdet er en klub i klubben i Aalborg Golf Klub.

Klubben blev stiftet d. 13. august 1977 og er således over 45 år.

Klubben er i modsætning til andre klubber i klubben i alle klubber åben for alle - forudsat

1) du er hankøn

2) du er til at holde ud

3) du ikke tager dig selv alvorligt

4) du spiller efter reglerne

5) du spiller hurtigt

Man kan således ikke blive medlem af Alkoholdet, for det bøvl med medlemmer og administration gider vi ikke. Man kan komme og spille med eller lade være.

Hvis man kommer og spiller med, er der lige et par småting:

 

Klubbens formål er i følge de oprindelige vedtægter at afholde ugentlige matcher på Aalborg Golfklubs anlæg og at udbrede kendskabet til det ædle spil samt virke for en posistiv indstilling således, at spillernes blodsukkerindhold samt blodtryk holdes i et naturligt leje

Alt afgøres suværent efter BAV (Bestyrelsen Alene Vide).

Alkoholdet vælger for et år ad gangen på den årlige generalforsamling d. 1. lørdag i december en bestyrelse.

(Hvordan kan man have en generalforsamling uden medlemmer? Svar: Det går fint.) 

Bestyrelsen varetager den praktiske afvikling af matcher.

Bestyrelsen sørger endvidere for den årlige forårstur samt julefrokosten, der altid holdes den 1. lørdag i december, hvor der samtidigt afholdes generalforsamling.

Tidligere arrangeredes ved banelukninger udespil, men som udgangspassene fra plejehjemmene bliver færre og færre, overlades det til BAV, om der skal afvikles udespil ved banelukninger.

 

Følgende regler gælder i øvrigt - mindst:

1.

BAV.

2.
Der spilles hurtigt. De første firebolde er som regel rundt på lige godt tre timer. Hvis du mener, at en golfrunde skal vare 4 timer - så er Alkoholdet ikke noget for dig. Hvis du har brug for 5 prøvesving hver gang - så er Alkoholdet ikke noget for dig. Hvis du skal læse put fra flere sider - så er Alkoholdet ikke noget for dig. Hvis du tror, at dine slag interesser andre - så er Alkoholdet ikke noget for dig. Hvis du tror, at historier om slag fra tidligere runder, interesserer andre - så er Alkoholdet ikke noget for dig. Hvis du i det hele taget synes, at du selv er lækker, så er Alkoholdet ikke noget for dig.

3.

Der spilles et eller andet sted mellem 0741 og til alle er ude. Officielt fra kl. 8, men da er halvdelen som regel smuttet. Fra julefrokosten og til lyse tider er den officielle startid kl 9.

4.

Du skal tilmelde dig til dagens match på golfbox. Alkoholdets tider frigives til andre onsdag kl. 00.01. Er du ikke tilmeldt på golfbox, kan du ikke regne med at komme med ud. Adgang til at bestille tider på golfbox fås gennem kontoret - efter en drøftelse med bestyrelsen.

5.

Der spilles fra max. ATS 36. Du vælger selv hvilket teested, du vil spille fra i forbindelse med udskrivning af scorekort.

6.

Matchfee er 30 kr.

7.

Skrive dit scorekort ud og aflever det til starteren senest 0745. 0845, når vi kører vintertid. Hvis det afleveres senere, kommer du kun med, hvis der er en tre-bold at smide dig ind på. Ellers hjem og støvsug-

8.

Matchfee betales med mobile pay til 29632725 indenfor det pågældende døgn. Undtagelsesvis kontant til starteren.

9.

Der spilles i 3 eller 4 bolde, som antallet nu falder. Holdene fordeles efter lodtrækning.

10.

Ringeste score på hul 1 fører alle kort. Hvis to er lige ringe på hul 1, bliver de ved, til det er afgjort.

11.

Underskrift af scorekort efter endt spil medfører diskvilia... diskvaliat... daskvilifikition ... at ens kort bliver taget fra.

12.

Der spilles stableford i en A- og B-række om rødvin. Der er to klappepræmier og en flaske til nærmest pinden, hvilken pind vælges af dagens første bold. Første bold får flagene med. Sidste bold tager flagene med ind.13.

Rækkerne inddeles fra gang til gang på baggrund af antal spillere inddelt efter ATS. Ved ulige antal må en spiller aldrig tages ud af en række, han kan vinde præmie i.

14.

Under 10 deltagere - en række med to præmier. Under 20 - 2 rækker med to præmier. Over 19 - to rækker med tre præmier.

15.

Der spilles på de enkelte firebolde om øl i en high and low med vildt mange særregler. Taberøl først og derefter vinderøl. På trebolde en amerikaner om de indbyrdes fordelinger af våde varer. I amerikaner taber først, vinder næst, midt går fri.

16.

ATS reguleres udenfor den almindelige golfsæson. 1 slag ned pr. flaske og 0,5 pr. point over 36 - samt diskretionær nedsættelse efter BAV til hver en tid af højtråbende, mystiske og/eller uterlige deltagere. Udenfor den almindelige sæson lægges der op overalt. Og så er der altid én, der spørger: "Gælder det også i bunkers?" - og svaret er "Gider du prøve at gradbøje overalt, professor?"

17.

I sæsonen skal spillerne selv indberette deres scores, så ingen snyder sig selv eller snyder andre.

18.

På forårsturen uddeles klovnemedaljen fredag og lørdag til den spiller, der på den enkelte dag efter BAV har gjort sig fortjent til det. Medaljen skal bæres fra modtagelse til afgivelse. Selv under private foreteelser.

19.

BAV.

20.

BAV.

21.

Man går ALDRIG ALDRIG tilbage og slår en ny bold. Man kan tage en provi med, men man går ALDRIG tilbage.

22.

Du må ikke krølle dåsen sammen, når vi sælger egne øl om vinteren. Der er pant på. Hvis du gør det, koster det 1 kr.