VINTER HANDCIAP

Vintereglerne reducerer spillehandicap således:
1. 1 slag ned pr. flaske
2. 0,5 pr. point over 36 - (14,5 giver 15 slag)
3. Hvis bestyrelsen synes -

Her er de slag, som du selv skal huske at trække fra spillehandicap på kortet på lørdag:


Barington, Erik

2

Birk, Martin

2

Bols, Peter

3

Bredgaard, Anders

5

Brix, Steen Thorsen

1

Christensen, Niels

3

Fogh Peter

2

Gaunø Per

2

Ginnerup, Leif

4

Gradin,Örjan

1

Hansen, Carsten

1

Hemmdorf, Flemming

4

Hougaard, Jørgen

3

Kristensen, Gert

4

Larsen Møller, Bruno

4

Larsen, Svend

3

Mortensen, Carsten

1

 Møller, Klaus  1

Nielsen, Jan Anker

4

Nielson, Torben

1

Nøhr Sven

1

Møller, Klaus

2

Olesen, Per

1

Pladsbjerg, Jesper

3

Plomgaard, Jørgen

1

Pontoppidan, Christian

4

Qvist, Flemming

1

Rand, Søren

4

Svankjær, Palle

2

Sørensen, Claus W.

4

Vagnby, Bo